Magyarország

Magyarország

Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk!

 

2019. március 01-i hatállyal módosul a Bank Panaszkezelési Szabályzata.

Panaszkezelési szabályzat 2019. március 01.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

2018. szeptember 21-ei hatállyal módosul a Bank Panaszkezelési Szabályzata.

Panaszkezelési szabályzat 2018. szeptember 21.

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

2018. január 3-ai hatállyal módosul a Bank Panaszkezelési Szabályzata.

Panaszkezelési szabályzat 2018. január 3.

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

2016. december 1-i hatállyal módosul a Bank Panaszkezelési Szabályzata.

A módosítás oka a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálatának, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület telefonos ügyfélszolgálatának megváltozott telefonszáma. Ennek megfelelően a Panaszkezelési Szabályzatban változik a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ  telefonos elérhetősége. A módosított Panaszkezelési Szabályzat megtalálható a Bank fiókjában, a Bank által közzétett Hirdetményben, illetve a www.ingwholesalebanking.hu honlapon is. A 2009. évi LXXXV. törvény szerinti keretszerződés esetén a módosítást az Ön részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt Bankunkat nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el, továbbá a módosítás hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

 

Panaszkezelési szabályzat 2016.december 1.

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

2015. december 1-i hatállyal módosul a Bank Általános Üzletszabályzata, Wholesale Banking Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata valamint Panaszkezelési Szabályzata. A módosítás oka a jogszabályok változása (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényt és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényt érintő módosítások hatályba lépése, melyek a panaszkezelésre vonatkozóan módosított szabályokat tartalmaznak, azzal, hogy utóbbi  törvény kiegészítésre került továbbá, a befektetési szolgáltatási tevékenység kapcsán nyújtandó tájékoztatásra vonatkozó törvényi előírásokkal is). Ennek megfelelően mindkét Üzletszabályzatban és a Panaszkezelési Szabályzatban változnak a panaszkezelésre vonatkozó rendelkezések valamint a Wholesale Banking Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban a törvényi megfelelés érdekében módosításra kerültek az Ügyfélnek küldött Jelentésekre vonatkozó szabályok is.  A módosított Általános Üzletszabályzat, Wholesale Banking Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat és Panaszkezelési Szabályzat megtalálható a Bank fiókjában, a Bank által közzétett Hirdetményben, illetve a http://www.ingwholesalebanking.hu honlapon is. A 2009. évi LXXXV. törvény szerinti keretszerződés esetén a módosítást az Ön részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt Bankunkat nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el, továbbá a módosítás hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

 

Panaszkezelési Szabályzat 2015. december 1-től

Panaszkezelési Szabályzat  2015. június 28-tól

Panaszkezelési Szabályzat  2015. április 21-tól

Fogyasztói Panasz űrlap