Magyarország

Magyarország

Kondíciós lista

Tisztelt Ügyfelünk!

A Bank Általános Üzletszabályzat 3.8. pontjának m) alpontja alapján 2021. április 01-i hatállyal módosul a Bank Kondíciós Listája. A módosított Kondíciós Lista megtalálható a Bank fiókjában, a Bank által közzétett Hirdetményben, illetve a www.ingbank.hu honlapon is.

A 2009. évi LXXXV. törvény szerinti keretszerződés esetén a módosítást az Ön részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak javasolt hatálybalépése előtt Bankunkat nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el, továbbá a módosítás javasolt hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

A csalásokkal szembeni védelem mindannyiunk közös érdeke!

Kérjük, olvassa el a témával kapcsolatos tájékoztatónkat, melyet honlapunkon is megtalál, az alábbi elérhetőségen:

https://www.ingbank.hu/hu/koezzetetelek/tajekoztatok

Köszönettel:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

 

Tisztelt Ügyfelünk!

A Bank Általános Üzletszabályzat 3.10. pontjának m) alpontja alapján 2020. február 20-i hatállyal módosul a Bank Kondíciós Listája. A módosított Kondíciós Lista megtalálható a Bank fiókjában, a Bank által közzétett Hirdetményben, illetve a www.ingbank.hu honlapon is.

A 2009. évi LXXXV. törvény szerinti keretszerződés esetén a módosítást az Ön részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak javasolt hatálybalépése előtt Bankunkat nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el, továbbá a módosítás javasolt hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

Köszönettel:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

 

Tisztelt Ügyfelünk!

2019. december 16-i hatállyal módosul a Bank Kondíciós Listája. A módosítás oka a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a pénznemek közötti átváltási díjak tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/518 rendelettel való összhang megteremtése. A módosított Kondíciós Lista megtalálható a Bank fiókjában, a Bank által közzétett Hirdetményben, illetve a www.ingbank.hu honlapon is.

Köszönettel:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

 

Tisztelt Ügyfelünk!

2019. október 1-ei hatállyal módosul a Bank Kondíciós Listája. A módosítás oka az átutalási megbízások teljesítési rendjének a változása, illetve a sürgősségi AUD, CZK, JPY és SGD utalások bevezetése. A módosított Kondíciós Lista megtalálható a Bank fiókjában a Bank által közzétett Hirdetményben, illetve a www.ingbank.hu honlapon is.

A 2009. évi LXXXV. törvény szerinti keretszerződés esetén a módosítást az Ön részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak javasolt hatálybalépése előtt Bankunkat nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el, továbbá a módosítás javasolt hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.


Köszönettel:


ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

 

Tisztelt Ügyfelünk!

2019. július 01-i hatállyal módosul a Bank Általános Üzletszabályzata és Kondíciós Listája. A módosítás oka (i) az azonnali átutalás bevezetése, (ii) az adatok átadására vonatkozó rendelkezések pontosítása, és (iii) a Bank panaszkezelési szabályzatának a Magyar Nemzeti Bank 46/2018. (XII. 17.) számú rendeletében foglaltak szerinti módosítása. A módosított Általános Üzletszabályzat és Kondíciós Lista megtalálható a Bank fiókjában, a Bank által közzétett Hirdetményben, illetve a www.ingwholesalebanking.hu honlapon is.

 A 2009. évi LXXXV. törvény szerinti keretszerződés esetén a módosítást az Ön részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak javasolt hatálybalépése előtt Bankunkat nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el, továbbá a módosítás javasolt hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

 Köszönettel:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

 

Tisztelt Ügyfelünk!

2019. április 15-i hatállyal módosul a Bank Kondíciós Listája. A módosítás oka a banki napokon történő deviza árfolyamok meghatározási  időpontjainak a változtatása. A módosított Kondíciós Lista megtalálható a Bank fiókjában a Bank által közzétett Hirdetményben, illetve a www.ingbank.huhonlapon is. A 2009. évi LXXXV. törvény szerinti keretszerződés esetén a módosítást az Ön részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt Bankunkat nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

Köszönettel:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

 

Tisztelt Ügyfelünk!

2018. november 3-ai hatállyal módosul a Bank Kondíciós Listája. A módosítás oka az átutalási megbízások teljesítési rendjének a változása, illetve a sürgősségi CAD, CHF és GBP utalások bevezetése. A módosított Kondíciós Lista megtalálható a Bank fiókjában a Bank által közzétett Hirdetményben, illetve a www.ingbank.hu honlapon is. A 2009. évi LXXXV. törvény szerinti keretszerződés esetén a módosítást az Ön részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt Bankunkat nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

Köszönettel:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

 

 Tisztelt Ügyfelünk!

2018. január 13-ai hatállyal módosul a Kondíciós Lista – Gazdálkodó szervezetek részére.

A módosítás oka a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK, a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2366/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (PSD 2) magyarországi implementálása okán bekövetkező, 2018. január 13-án hatályba lépő jogszabályi változások a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben, valamint a pénzforgalom lebonyolításáról szóló, új 35/2017 (XII.14.) MNB rendeletben. Tekintettel arra, hogy a fent hivatkozott MNB rendelet közzétételére csak 2017. december 14. napján került sor, a Kondíciós Lista módosításának elkészítésére és publikálására csak ezen időpontot követően kerülhetett sor. Az MNB rendelet kihirdetése és hatálybalépése között rendelkezésre álló felkészülési idő rövidségére tekintettel a Bank fenntartja magának a Kondíciós Lista későbbi módosításának jogát a vonatkozó jogszabályok eltérő értelmezéséből fakadóan. A módosított Üzletszabályzatok és Kondíciós Lista megtalálható a Bank fiókjában, a Bank által közzétett Hirdetményben, illetve a www.ingwholesalebanking.hu honlapon is.

A 2009. évi LXXXV. törvény szerinti keretszerződés esetén a módosítást az Ön részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt Bankunkat nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el, továbbá a módosítás hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

Köszönettel:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

2017. október 2-ai hatállyal módosul a Bank Kondíciós Listája. A módosítás oka a látra szóló kamatok változása, a riport szolgáltatások bővítése, illetve a sürgősségi PLN és RON utalások bevezetése. A módosított Kondíciós Lista megtalálható a Bank fiókjában a Bank által közzétett Hirdetményben, illetve a www.ingwholesalebanking.hu honlapon is. A 2009. évi LXXXV. törvény szerinti keretszerződés esetén a módosítást az Ön részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt Bankunkat nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

Köszönettel:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

 

Tisztelt Ügyfelünk!

2017. április 3-ai hatállyal módosul a Bank Kondíciós Listája. A módosítás oka a látra szóló kamatok változása, valamint új riport szolgáltatások bevezetése. A módosított Kondíciós Lista megtalálható a Bank fiókjában a Bank által közzétett Hirdetményben, illetve a www.ingwholesalebanking.hu honlapon is. A 2009. évi LXXXV. törvény szerinti keretszerződés esetén a módosítást az Ön részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt Bankunkat nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

Köszönettel:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

 

Tisztelt Ügyfelünk!

2016. szeptember 6-ai hatállyal módosul a Bank Kondíciós Listája. A módosítás oka az aznapos Euró utalás típusok megkülönböztetése (Target és sürgősségi SEPA), vállalatcsoporton belüli Euró utalások kizárólag T napos teljesítése, standard (T+1) SEPA utalás beadási határidejének meghosszabbítása, Sepa Direct Debit bevezetése valamint az okmányos szolgáltatások kibővítése. A módosított Kondíciós Lista megtalálható a Bank fiókjában a Bank által közzétett Hirdetményben, illetve a www.ingwholesalebanking.hu honlapon is. A 2009. évi LXXXV. törvény szerinti keretszerződés esetén a módosítást az Ön részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt Bankunkat nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

Köszönettel:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

Tisztelt Ügyfelünk!

2015. szeptember 7-ei hatállyal módosul a Bank Kondíciós Listája. A módosítás oka a belföldi átutalási rendszer üzemidejének kitolása, valamint a SEPA átutalás bevezetése, mely a korábbi EUP utalást váltja fel. A változás nem érinti az érvényben lévő díjszabást. A módosított Kondíciós Lista megtalálható a Bank fiókjában a Bank által közzétett Hirdetményben, illetve a www.ingwholesalebanking.hu honlapon is. A 2009. évi LXXXV. törvény szerinti keretszerződés esetén a módosítást az Ön részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt Bankunkat nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

2014. október 1-jei hatállyal módosult a Bank Kondíciós Listája. A módosítás oka a jogszabályok, hatósági előírások megváltozása, és közigazgatási, jegybanki intézkedés, rendelkezés (a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról szóló 15/2010. (X. 12.) MNB rendelet hatályba lépése, és a Magyar Nemzeti Bank vizsgálatának megállapításai). Ennek megfelelően a Kondíciós Listában módosításra és pontosításra kerültek a napközbeni GIRO átutalások  teljesítésére vonatkozó rendelkezések, a hatályos jogszabályokkal összhangban.  A módosított Kondíciós Lista megtalálható a Bank fiókjában a Bank által közzétett Hirdetményben, illetve a www.ingwholesalebanking.hu honlapon is. A 2009. évi LXXXV. törvény szerinti keretszerződés esetén a módosítást az Ön részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt Bankunkat nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.